Obavještenje o postupku javne nabavke - Konkurentski zahtjev 15/18 - Proširenje javne rasvjete na hidroakumulaciona područja u 2018. godini

Općina Jablanica je raspisala postupak javne nabavke – Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda 15/18 - „Proširenje javne rasvjete na hidroakumulaciona područja u 2018. godini“ – Obavještenja o nabavci broj: 753-7-3-124-3-17/18 od 30.05.2018. godine.

Obavještenje o nabavci i kompletna tenderska dokumentacija se mogu preuzeti na portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba u sistemu e-Nabavke.

OPĆINSKI NAČELNIK
Salem Dedić, dipl.ecc. s.r.

Obavještenje možete preuzeti na ovom linku.