Obavještenje o postupku javne nabavke - Konkurentski zahtjev 12/18 - Rekonstrukcija igrališta Deponija - Ostrožac

Općina Jablanica je raspisala postupak javne nabavke – Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda 12/18 - „Rekonstrukcija igrališta Deponija – Ostrožac“ – Obavještenja o nabavci broj: 753-7-3-111-3-14/18 od 16.05.2018. godine.

Obavještenje o nabavci i kompletna tenderska dokumentacija se mogu preuzeti na portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba u sistemu e-Nabavke.

OPĆINSKI NAČELNIK
Salem Dedić, dipl.ecc. s.r.

Kompletan sadržaj obavještenja možete preuzeti na ovom linku.