Obavještenje o postupku javne nabavke - Konkurentski zahtjev 11/18 - Uređenje puta u podružnici Risovac

Općina Jablanica je raspisala postupak javne nabavke – Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda 11/18 - „Uređenje puta u podružnici Risovac“ – Obavještenja o nabavci broj: 753-7-3-110-3-13/18 od 15.05.2018. godine.

Obavještenje o nabavci i kompletna tenderska dokumentacija se mogu preuzeti na portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba u sistemu e-Nabavke.


OPĆINSKI NAČELNIK
Salem Dedić, dipl.ecc. s.r.

Kompletan sadržaj obavještenja možete preuzeti na ovom linku.