Obavještenje o postupku javne nabavke - Konkurentski zahtjev 10/18 - Uređenje saobraćajnice u naselju Podbrežje

Općina Jablanica je raspisala postupak javne nabavke – Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda 10/18 - „Uređenje saobraćajnice u naselju Podbrežje“ – Obavještenja o nabavci broj:  753-7-3-109-3-12/18 od 14.05.2018. godine.

Obavještenje o nabavci i kompletna tenderska dokumentacija se mogu preuzeti na portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba u sistemu e-Nabavke.

OPĆINSKI NAČELNIK
Salem Dedić, dipl.ecc. s.r.

Kompletan sadržaj obavještenja možete preuzeti na ovom linku.