Obavještenje o postupku javne nabavke - Konkurentski zahtjev 6/18 - Nabavka građevinskog materijala za uređenje puteva u MZ kroz naselja


Općina Jablanica je raspisala postupak javne nabavke – Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda 6/18 - „Nabavka građevinskog materijala za uređenje puteva u MZ kroz naselja“ – Obavještenja o nabavci broj: 753-7-1-90-3-8/18 od 13.04.2018. godine.


Obavještenje o nabavci i kompletna tenderska dokumentacija se mogu preuzeti na portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba u sistemu e-Nabavke.

Broj: 01-16-917/18
Jablanica, 13.04 .2018. godine


OPĆINSKI NAČELNIK   
Salem Dedić, dipl.ecc. s.r.

Kompletan sadržaj obavještenja možete preuzeti na ovom linku.