Javne nabavke

Obavještenje o PJN, broj: 753-7-1-236-3-46/18 od 20.11.2018. godine

Općina Jablanica je raspisala postupak javne nabavke – Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda 38/18 – Nabavka goriva i lož ulja za potrebe Općine Jablanica u 2019. godini – LOT 1- Nabavka goriva za potrebe Općine Jablanica u 2019. godini i LOT 2 - Nabavka lož ulja za potrebe Općine Jablanica u 2019. godini – Obavještenja o nabavci broj: 753-7-3-236-3-46/18 od 20.11.2018. godine.

Obavještenje o PJN, broj: 753-7-3-230-3-45/18 od 06.11.2018. godine

Općina Jablanica je raspisala postupak javne nabavke – Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda 37/18 – Izgradnja vodovodne i kanalizacione infrastrukture za zgradu socijalnog stanovanja – CEB II – Obavještenja o nabavci broj: 753-7-3-230-3-45/18 od 06.11.2018. godine.