Javne nabavke

Obavještenje o PJN, broj: 753-7-2-165-3-35/19 od 27.08.2019. godine

Općina Jablanica je raspisala postupak javne nabavke – Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda 23/19 – Usluge nadzora na projektu „Izgradnja poslovne hale u poslovnoj zoni Unis – Gornja Kolonija  – Obavještenja o nabavci broj: 753-7-2-165-3-35/19 od 27.08.2019. godine.

Obavještenje o PJN, broj: 753-7-3-161-3-29/19 od 31.07.2019.

Općina Jablanica je raspisala postupak javne nabavke – Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda 19/19 – Rekonstrukcija vodovodne i kanalizacione mreže u užem gradskom području – Obavještenja o nabavci broj:  753-7-3-161-3-29/19 od 31.07.2019. godine.

Obavještenje o PJN, broj: 7537-3-155-3-24/19 od 12.07.2019. godine

Broj: 01-16-1837/19
Jablanica, 12.07.2019. godine

Općina Jablanica je raspisala postupak javne nabavke – Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda 15/19 - Rekonstrukcija ulice Suljo Čilić – Gornja Kolonija – Obavještenja o nabavci broj: 753-7-3-155-3-24/19 od 12.07.2019. godine.