Javne nabavke

Obavještenje o PJN, 753-7-2-15-3-18/20 od 10.03.2020. godine

Općina Jablanica je raspisala postupak javne nabavke – Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda 13/20 – Izrada Studije opravdanosti izgradnje podzemne garaže „Rasadnik“ i izrada Glavnog projektnog rješenja, Obavještenja o nabavci broj: 753-7-2-15-3-18/20 od 10.03.2020. godine.

Obavještenje o PJN, broj: 753-7-1-11-3-14/20

Općina Jablanica je raspisala postupak javne nabavke – Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda 9/20 - Nabavka opreme za Projekat „Povećanje smještajnih kapaciteta u JU „Dom za stara i iznemogla lica“, Jablanica, Obavještenja o nabavci broj: 753-7-1-11-3-14/20 od 28.02.2020. godine.

Obavještenje o PJN, 753-7-1-9-3-12/20

Općina Jablanica je raspisala postupak javne nabavke – Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda 7/20 - „Nabavka građevinskog materijala za uređenje puteva u MZ kroz naselja“ – Obavještenja o nabavci broj: 753-7-1-9-3-12/20 od 20.02.2020. godine.

Obavještenje o PJN, 753-8-3-7-3-10/20

Općina Jablanica je raspisala postupak javne nabavke – Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda 5/20 – Uređenje puta do harema Jasen – Obavještenja o nabavci broj:  753-8-3-7-3-10/20 od 19.02.2020. godine.