ZAVRŠENI RADOVI HORTIKULTURNOG UREĐENJA MUZEJA „BITKA ZA RANJENIKE NA NERETVI“

U skladu sa provedenim postupkom javne nabavke  usluga i ugovorom o nabavci usluga, preduzeće „EKO CENTAR GS“ d.o.o. Srebrenik proteklog mjeseca, izvelo je nabavku usluga - hortikulturno uređenje muzeja „Bitka za ranjenike na Neretvi“.

Projektom koji su sufinansirali Fond za zaštitu okoliša Federacije BiH i Općina Jablanica, na platou memorijalnog kompleksa  zasađeno je  481 komada raznih sadnica drveća, trajnica i sezonskog cvijeća. Hortikulturnim uređenjem kompleksa muzeja povezan je jedinstven sistem zelenila, podignuta estetska funkcija i stvorena ugodna ambijentalna cjelina, jer su svi hortikulturni elementi uklopljeni u jedinstvenu plansku i stilsku cjelinu, prilagođenu ekološkim i pedološkim uslovima koji postoje na samom kompleksu. Vrijednost ugovorenih  i izvedenih radova iznosi 31.804,11. KM sa PDV-om.