Završena rekonstrukcija kanalizacione mreže u MZ Slatina i u gradskom parku

U skladu sa planiranom dinamikom, izvode se radovi na rekonstrukciji kanalizacione mreže u  gradu i van grada.

Radovi na kanalizacionoj mreži u naselju Srednja Slatina u dužini od 210 m su završeni, a pri kraju su zemljani, AB i montažerski radovi  u gradskom parku  gdje su položene  PEHD cijevi i ugrađena kanalizaciona galanterija za oborinsku i fekalnu kanalizaciju. Vrijednost ugovorenih  radova projekta iznosi  64.573,47 KM, ugovorenih sa preduzećem  „MARLOVPROM“ d.o.o. Široki brijeg,  a radove izvodi  podizvođač JKP „Jablanica“ dd u stečaju. Usluge nadzora vrši preduzeće „Company Sulić“ d.o.o. Čitluk. Projekat se sufinansira sredstvima Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede HNK i  budžeta općine Jablanica.