ZAVRŠENI RADOVI NA REKONSTRUKCIJI PUTA ZA LOKVE

Završeni su radovi na rekonstrukciji dionice lokalnog puta za Lokve u dužini od 320 metara. Radove je izvodilo preduzeće „Putevi“ d.d.  Mostar.

Vrijednost izvedenih radova je 49.945,77 KM.