ZAVRŠENI RADOVI NA REKONSTRUKCIJI LOKALNOG PUTA LENDAVA-TOPALOV GREB

Završeni su radovi na rekonstrukciji lokalnog puta Lendava-Topalov greb-Dobrigošće. U okviru ovog projekta izvršena je rekonstrukcija i asfaltiranje puta u dužini od 280 metara.

Vrijednost izvedenih radova  je 47.223,25 KM. Radove je izvodilo preduzeće „BABIĆ“ d.o.o. Jablanica.