ZAVRŠEN PRVI CIKLUS OBUKE ZA KONOBARE I KUHARE

Centar za obuku i prekvalifikaciju Čapljina u povodu završetka prvog ciklusa obuke za zanimanja kuhar i konobar organizirao je dana 29.12.2017. godine svečano druženje polaznika.


 Tu je promovirano 15 kuhara i osam konobara, kojima su poslije svečane večere uručeni certifikati o završenoj obuci.   Obuka za zanimanje kuhar trajala 60 dana, odnosno 350 sati, od čega je 50 sati bilo teorijske nastave i 300 sati praktične obuke. Obuka za konobare trajala je 45 dana, odnosno ukupno 280 sati – od čega je 50 sati bilo teorijske nastave, a 280 praktične obuke. Općina Jablanica je u saradnji sa preduzećem „VOĆE PROMET“ d.o.o. Jablanica finansirala odlazak na obuku sedam (7) kuhara i dva (2) konobara. Cilj projekta je osposobljavanje i usavršavanje u oblasti ugostiteljstva za zanimanja kuhar i konobar za najmanje 150 nezaposlenih osoba, od kojih će 70 biti zaposleno.
Osvrćući se na sami projekt i njegove refleksije, Stipe Primorac, predsjednik Turističkog klastera Hercegovina, ujedno i koordinator u projektu u ime Klastera je naglasio: “Jako sam zadovoljan prvim ciklusom, smatram da smo dobili jednu vrlo visoku kvalitetu što se tiče kuhara. Mislim da svečana večera, koju su polaznici, uz pomoć svojih predavača, pripremili, zaslužuje odličnu ocjenu. Nadam se da je ovo dobar znak, da smo na pravom putu da ćemo sredstva dobivena od Međunarodne organizacije rada sa sjedištem u Budimpešti doista iskoristiti u prave svrhe i na hercegovačkom turističkom nebu dobiti prave majstore kuharstva i kulinarstva i svakako nove mlade konobare koji će podići razinu usluge u restoranima i drugim ugostiteljskim objektima diljem Hercegovine.
Osnovni cilj projekta je doprinos smanjenju nezaposlenosti, razvoju ljudskih resursa i poboljšanju tržišta rada na području regije Hercegovina kroz prekvalifikacije i obuke u sektoru turizma. Zanimljivo, u prvoj skupini najbrojniji su bili polaznici iz Jablanice, gdje je pred otvaranjem obnovljeni hotel.“