ZASJEDALA KOMISIJA ZA NADZOR REALIZACIJE STRATEŠKOG PLANA RAZVOJE OPĆINE JABLANICA

Komisija za nadzor realizacije Strateškog plana razvoje općine Jablanica u petak 22.04.2022. godine u Sali za sjednice Općinskog vijeća, održala je  svoju III sjednicu  na kojoj je razmatran  i usvojen, Izvod iz zapisnika sa II sjednice Komisije, Izvještaj o ostvaranju godišnjeg plana implementacije Strategije razvoja Općine Jablanica za 2021. godinu – razmatranje i davanje mišljenja, Akcioni plan Općine Jablanica za period 2023.-2025. godine - razmatranje radne verzije.

Usvojena je radna verzija Akcionog plana uz zaključak da se provode javna rasprava u trajanju od 20 dana, te da članovi komisije dostave svoje primjedbe, prijedloge i sugestije na dokument Akcioni plan Općine Jablanica za period 2023-2025. godina.