ZAPOČELA REALIZACIJA PROJEKTA „JAČANJE ULOGE MJESNIH ZAJEDNICA U BiH“

Općina Jablanica jedna je od  23 općine iz BiH koje  učestvuju u projektu „Jačanje uloge mjesnih zajednica u Bosni i Hercegovini koji provodi UNDP u BiH u partnerstvu sa Ministarstvom za ljudska prava i izbjeglice BiH, Ministarstvom uprave i lokalne samouprave Republike Srpske, Ministarstvom pravde Federacije BiH, Vladom Brčko Distrikta i oba entitetska saveza opština/općina i gradova.

Glavni cilj projekta je doprinijeti kvalitetnijem životu građana kroz veće demokratsko učešće i odgovornost prema javnosti, kroz unapređene usluga na nivou mjesne zajednice, infrastrukturu, te uključivanje socijalno isključenih kategorija. Mjesne zajednice sa područja općine Jablanica koje učestvuju u ovom projektu su:  MZ Jablanica II, MZ Donja Jablanica, MZ Glogošnica, MZ Doljani, MZ Slatina i MZ Ostrožac.

U okviru ovog projekta u odabranim  mjesnim zajenicama biće unaprijeđena unfrastruktura na način da će u MZ Ostrožac biti rekonstruisan prilaz do škole i instaliran video nadzor, dok će u područnoj školi Slatina biti instalirano centralno grijanje. U MZ Glogošnica, podružnica Bijela izgradiće se most preko rijeke Bijeljanke, te izvršiti ograđivanje igrališta u podružnicama Glogošnica i Ravna. U MZ Donja Jablanica biće izvršena rekonstrukcija društvenih prostorija. U MZ Jablanica II biće izgrađena hidrantska mreža i dječije igralište na lokalitetu Gornja Kolonija. U MZ Doljani, podružnica Kosne Luke izvršiće se instalacija javna rasvjete kroz naselje.

Dana 13.07.2017. godine, u prisustvu odgovornih osoba ispred UNDP-a i Općine Jablanica, izvršeno je uvođenje izvođača radova u posao u mjesnim zajednicama Slatina i Ostrožac.  Radove na instalaciji video nadzora na školi u Ostrošcu izvodiće „UNILAB“ d.o.o. Sarajevo. Vrijednost radova je 3.990,00 KM. Rok za izvođenje radova je 7 dana od dana uvođenja izvođača u posao. Radove na rekonstrukciji prilaza do škole izvodiće preduzeće „ELEKTROFAK“ d.o.o. Jablanica. Vrijednost radova iznosi 21.381,75 KM. Rok za izvođenje radova je 30 dana od dan uvođenja izvođača u posao.

Radove na instaliranju centalnog grijanja u školi na Slatini izvodiće preduzeće „ENERGOTEHNIKA“ d.o.o. Doboj. Vrijednost radova iznosi 17.073,00 KM. Rok za izvođenje radova je 15 dana od dana uvođenja izvođača u posao.