URUČENA MEDICINSKA OPREMA DOMU ZDRAVLJA JABLANICA

Uručenjem nabavljenog dijela medicinske opreme Domu zdravlja Jablanica (hematološki analizator, pacijent-monitor za praćenje vitalnih funkcija pacijenta, defibrilator, 3-kanalni prenosni EKG aparat i aspiraciona pumpa) dijelimično je realizovan sufinansirani  projekat“ Jačanje kapaciteta zaštite i spašavanja stanovništva i unapređenje zdravstvene zaštite u Domu zdravlja Jablanica“.


Potpisan je ugovor sa dobavljačem za sanitetsko vozilo i njegova isporuka se očekuje u narednom periodu. Ukupna vrijednost projekta iznosi 163.542,60 KM, a glavni nosilac projekta-Općina Jablanica, učestvovala je sa  81.900,00 KM (sa PDV), dok je drugi dio  sredstava obezbjedio Fond za poticaj lokalnog razvoja (ILDP)  u iznosu od 68.780,00 KM (bez PDV). Dom Zdravlja Jablanica obezbjedio je 1.170,00 KM. Projekat se provodi uz UNDP-ijevu finansijsku podršku partnerskim Jedinicama lokalne samouprave  iz Fonda poticajnih sredstava u okviru projekta integrisanog lokalnog razvoja ILDP. Cilj projekta je da se zadovolje potrebe građana za boljom zdravstvenom uslugom u Domu zdravlja. Isporučivanju opreme u Domu zdravlja Jablanica, prisustvovali su  Općinski načelnik Damir Šabanović i sekretar općinskog organa uprave Dženan Mulahasanović.