STANJE NA LOKALNIM PUTEVIMA U OPĆINI JABLANICA

Svi putevi na području općine Jablanica su prohodni. Od subote 21.1.2023. godine, od kad su evidentirane snježne padavine na terenu  stalno je angažovano sedam građevinskih mašina kojima rukovode odgovorne osobe ispred općine Jablanica i Štaba Civilne zaštite općine Jablanica.

Najkritičnije dionice, posebno  zbog sniježnih nanosa su na području MZ Doljani, Sovići i Risovac gdje je evidentirano i preko 90 cm snijega, ali je magistralni put zahvaljujući službi održavanja magistralnog puta stalno bio prohodan.  Na raščišćavanju lokalnih puteva prema  zaseocima u ovoj MZ angažovana je lokalna mehanizacija.  Osim radova na raščišavanju puteva, mašine su dodatno bile angažovane na obilježavanju 30-godišnjice 44. bbr  i  obezbjeđenja saobraćanica i parkinga za dvije dženaze u mjesnim podružnicama.  Potpuno čišćenje saobraćanice  nije završeno u podružnici Čivelj i zaseoku Džine, put je prohodan ali će se do sutrašnjeg dana (utorak 24.1.) dodatno angažovati mašine na tom pravcu. Prema informacijama kojima raspolaže  Opštinski štab CZ Jablanica, nije bilo problema za transport pacijenata na dijalizu i druge medicinske potrebe stanovnika.


Štab CZ Jablanica