SASTANAK SA PREDSTAVNICIMA MJESNIH ZAJEDNICA U OKVIRU PROJEKTA „PARCIPATIVNO BUDŽETIRANJE“

Sa ciljem unapređenja ostvarivanja demokratskih prava građana, Udruženje izbornih zvaničnika u BiH (UIZBiH) i Općina Jablanica su na osnovu Memoranduma o razumijevanju  otpočeli  projekat  "Participativno budžetiranje" sa ciljem direktnog uključivanja građana u procesu donošenja odluka, efikasnog angažovanja aktivnih građana u zajednici, motiviranja neaktivnih građana da se zainteresuju za poboljšanje stanja u općini, lakšeg prikupljanja informacija potrebnih za donošenje odluka i izgradnje povjerenja građana u Općinsko vijeće i općinsku administraciju.

Ovim povodom u ponedjeljak 20.09.2021. godine u Sali za sjednice Općinskog vijeća održan je sastanak sa predstavnicima jablaničkih mjesnih zajednica.Na sastanku je razgovarano o pravilima i procedurama parcipativnog budžeta  izrađenog na osnovu preporuka radne grupe za implementaciju projekta „Participativni budžet u općini Jablanica za 2021 – 2022 godinu“. Zaključeno je da se pokrene Javni poziv za apliciranje za projekte Parcipativnog budžetiranja  koji će trajati od 04.10. do 25.10.2021. godine.