ODRŽAN SASTANAK SA PREDSTAVNICIMA J.P.“CESTE FBiH“ D.O.O. SARAJEVO O POČETKU REKONSTRUKCIJE TUNELA CRNAJA

Danas je u Sali za sjednice Općinskog vijeća Jablanica održan sastanak sa predstavnicima J.P.“Ceste Fedracije BiH“ d.o.o. Sarajevo vezano za rekonstrukciju tunela Crnaja.

Ovom prilikom predstavnici J.P.“Ceste Federacije BiH“d.o.o. Sarajevo, koje su predstavljali Ljubo Pravdić, direktor preduzeća, Bekir Isaković, izvršni direktor za ekonomske i pravne poslove, Nijaz Hadžikadić, izvršni direktor za tehničke poslove, te saradnici Munir Tojaga i  Reuf Boračić, predstavili su projekat rekonstrukcije tunela Crnaja, a razgovoralo se i o početku i načinu izvođenja radova na rekonstrukciji tunela, kao i o režimu odvijanja saobraćaja i prohodnosti ove dionice sa što kraćim zadržavanjima vozila za vrijeme izvođenja radova.
Sastanku su prisustvali i Općinski načelnik Damir Šabanović sa saradnicima, predsjedavajući Općinskog vijeća Jablanica Emir Muratović i predstavnici Udruženja privrednika Općine Jablanica Jusuf Džafić i Alma Pinjić, koji su direktno vezani za ovu problematiku, obzirom da će rekonstrukcije tunela, ukoliko dođe do većih zadržavanja vozila, negativno uticati na poslovanje svih privrednih subjekata kako na području općine Jablanica, tako i na području Bosne i Hercegovine.