ODRŽAN SASTANAK PARTNERSKE GRUPE ZA NADZOR REALIZACIJE STRATEŠKOG PLANA RAZVOJA

U Sali za sjednice Općinskog vijeća Jablanica u utorak 21.11.2017. godine, održan je sastanak Partnerke grupe za nadzor realizacije Strateškog plana razvoja općine Jablanica na kome je vođena rasprava o  izvještaju implementacije strategije za 2014,2015, 2016.  i perod I-VI 2017. godine, Planu implementacije i indikativnom finansijskom okviru za 2018-2020., te Operativnom planu implementacije Integralne strategije razvoja općine Jablanica za 2018. godinu sa programom realizacije kapitalnih investicija.


Na sastanku su iznešena mišljenja i diskusije koje će se razmotriti i eventualno  uvrstiti u ažuriranu Strategiju razvoja  za narednu godinu. Partnerska grupa poziva sve zainteresovane subjekte i pojedince da se uključe u rad i daju  svoj doprinos ažuriranju  strateških dokumenata.