SAOPĆENJE ZA JAVNOST

Iz ureda Općinskog načelnika Salema Dedića upućeno je Saopćenje za javnost, a istog dana 14.12.2018. godine, Općinski načelnik je dao izjavu RTV Jablanica u vezi realizacije projekata koje je Općina Jablanica dogovorila u saradnji sa Upravom JP „Elektroprivreda BiH“ d.d. Sarajevo.

U izjavi Općinskog načelnika navodi se da je zajedno sa svojim saradnicima, u proteklom periodu intenzivno vodio aktivnosti sa Upravom JP „EP BiH“. Na nedavno održanom sastanku kojem su prisustvovali generalni direktor JP „EP BiH“ d.d. Sarajevo, izvršni direktor za proizvodnju i pomoćnici direktora, dogovoreno je da dodatnih 200.000,00 KM u Projektu rekonstrukcije porušenog mosta na Neretvi ipak finansira JP „EP BiH“, iako je Općina Jablanica rebalansom budžeta predvidjela 200.000,00 KM za završetak ovog projekta, te sa zadovoljstvom možemo obavijestiti javnost da je Uprava JP „EP BiH“, dana 11.12.2018. godine, odobrila, a Nadzorni odbor JP „EP BiH“ potvrdio 13.12.2018. godine da ipak JP EP BiH finansira nedostajuća sredstva za rekonstrukciju porušenog mosta Bitka za ranjenike na Neretvi. Ovim odlukama stvorene su konačne pretpostavke da se po objavljivanju tendera od strane JP „EP BiH“ u skorije vrijeme očekuje odabir izvođača radova za rekonstrukciju porušenog mosta Bitka za ranjenike, te realizuje i Ugovor o izvođenju radova na prilaznim stazama sa obje strane rijeke Neretve u sklopu Kompleksa Muzeja „Bitka za ranjenike na Neretvi“. Općinski načelnik je također istakao da su u završnoj fazi i dogovori sa JP Elektroprivreda BiH po pitanju  postupka ekspropiracije skladišta „HE na Neretvi“ koji bi trebali biti rješeni sporazumom i po kojem bi predmetna lokacija bila ustupljena pod određenim uslovima, te se omogućilo privođenje namjeni ovog lokaliteta prema Regulacionom planu „Centar I“ po kojem je predviđen Trg A. Izetbegovića.
Na kraju ovog Saopštenja Općinski načelnik je izrazio zadovoljstvo i zahvalnost da je JP „EP BiH“ odobrila ukupno 1.200.000,00 KM u rekonstrukciju porušenog mosta „Bitka za ranjenike na Neretvi“, te se lično zahvalio Upravi, Nadzornom odboru, generalnom direktoru Bajazidu Jašareviću, izvršnom direktoru za proizvodnju Nevadu Ikanoviću i direktoru „HE na Neretvi“ Ramizu Zahiroviću.