REKONSTRUKCIJA ŠKOLSKOG DVORIŠTA U JU OSNOVA ŠKOLA „SULJO ČILIĆ“

Kao dio planiranih  infrastrukturnih radova u JU Osnovna Škola „Suljo Čilić“ izvode se radovi rekonstrukcije školskog dvorišta. Radnici preduzeća  „Babić“ d.o.o. Jablanica već su izvršili pripremne radove skidanje starog sloja asfalta, skidanja ivičnjaka te vađenje visokog drveta i šiblja. 

U pripremi su radovi postavljanja tamponskog sloja,  betonski i  kanalizacioni radovi, te asfaltersko-betonski, elektroinstalaterski i ostali radovi. Vrijednost ugovorenih radova iznosi 44.319,49 KM, a projekat sufinansiraju Općina Jablanica i Ministarstvo saobraćaja i veza HNK.