RADNO-KONSULTATIVNI SASTANAK O PRILAGOĐAVANJA STRATEGIJE RAZVOJA OPĆINE JABLANICA ZA PERIOD 2021-2027. GODINE

U Sali za  sastanka  Općinskog  vijeća Jablanica u četvrtak 25.2.2021. godine, u okviru UNDP projekta,  integriranog razvoja ILDP, održan je radno-konsultativni sastanak vezan za prilagođavanje Strategije razvoja općine Jablanica za period 2021-2027. godine na kome su uz konsultanta Emira Okovića i koordinatora projekta Dženana Mulahasanovića,  prisustvovali članovi Općinskog razvojnog tima (ORT), vijećnici, predstavnici privrednog i javnog sektora, predstavnici Mjesnih zajednica.
Na sastanku  se razgovaralo  o procesu strateškog planiranja u FBiH sa osvrtom na proces prilagođavanja Strategije razvoja općine Jablanica te prezentirani nalazi i zaključci prilagođene Situacione analize, prezentiran  nacrt Swot analize,  nacrt strateških ciljeva i vizije općine, te izvršena prezentacija i razmatranje finansijske procjene za period 2021-2027. godine. Na sastanku je takođe  utvrđen proces određivanja prioriteta, mjera i ključnih strateških projekata prilagođene Strategije, alati za određivanje prioriteta, mjera i strateških projekata, te izvršen osvrt na proces usklađivanja sa drugim strateškim aktima.