RADIONICA O UNAPRIJEĐENJU SARADNJE LOKALNE SAMOUPRAVE I OCD-a

U Sali sa sjednice Općinskog vijeća Jablanica u petak 11.05.2018. godine, u organizaciji Saveza općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine (SOGFBIH)  održana je   jednodnevna radionica  u općini Jablanica kao jednoj od 11 partnerskih općina u projektu ReLOaD u cilju unaprijeđenja saradnje jedinice lokalne samouprave i organizacija civilnog društva kroz korištenje informaciono,komunikacijsko-tehnološkog rješenja“, a  u okviru šireg projekta "Podrška  razvoju  uslužno orjentisane lokalne samouprave u Federaciji BiH“.

Radionici su prisustvovali  predstavnici  organizacija civilnog društva sa područja općine Jablanica, i općine Jablanica, zaduženi za rad sa OCD-om i odnosima sa javnošću. U ime SOGFBIH prisustvovali su Edin Demirović saradnik u Savezu i Mr.sci Nazif Hasanbegović kao predavač i moderator.

Cilj radionice je  da se kroz raspravu sa zinteresovanim ciljnim grupama osiguraju kvalitetne povratne informacije za potrebe Studije koju je uradio  SOGFBIH: „Potencijalni oblici poboljšanja saradnje jedinice lokalne samouprave i organizacija civilnog društva kroz korištenje informaciono, komunikacijsko-tehnološkog rješenja“.