PROMOCIJA PROJEKTA RAZVOJA TURIZMA NA TRI JEZERA

U okviru zajedničkog Programa Evropske Unije i Vlade Njemačke - EU ProLocal, kojeg implementira GIZ, Udruženje za poduzetništvo i posao LiNK u saradnji sa partnerskim općinama: Jablanica, Prozor-Rama i Posušje implementira projekat “Razvoj turizma na tri jezera”. Projekt finansira Evropska unija. Opšti cilj projekta je razvoj održivog turizma jezerskih područja (Jablaničko jezero, Ramsko jezero i jezero Tribistovo) putem poboljšanja turističke ponude.

Putem projekta je rađeno na analizi i valorizaciji lokalnih turističkih resursa, te kreiranju modela integrirane turističke ponude područja tri jezera, koje nudi raznovrsne outdoor aktivnosti, aktivnosti na vodi, uređene plaže, bogatu gastro ponudu, kulturno-historijsku baštinu, tradiciju, te brojne druge resurse.
Pružatelji usluga sa područja tri jezera su konstantno bili uključeni u provedbu projektnih aktivnosti s ciljempoboljšanja turističke ponude.Na jezerima su postavljeni Info punktovi, čija je osnovna svrha pružanje informacija i promocija područja uz bogat promotivni materijal, te pružanje podrške raznim outdoor aktivnostima. Kreirane su profesionalne fotografije, brošura koja predstavlja pojedinačna jezera i njihove najvažnije turističke resurse, te brošura o flori i fauni ovog područja.

S ciljem bolje promocije područja koje obuhvataju tri jezera kreirana je Web stranica www.herzegovina-lakes.com sa informacijama o turističkoj ponudi i potencijalu ovog područja. Nova web stranica uključuje  detaljnu kartu projektnog područja, bazu podataka sa pretraživačem 132 lokalna turistička resursa (aktivnosti, smještaj, znamenitosti, tradicija, gastronomija, servisne informacije), te je  prilagođena za prikaz na mobilnim uređajima, što pruža mogućnost veće promocije i vidljivosti.