Obavještenje-Program subvencioniranja nabavke udžbenika za učenike od I do V razreda osnovne škole

Poštovani roditelji, Općina Jablanica je u Budžetu obezbijedila sredstva za subvenciju udžbenika za učenike od prvog do petog razreda u iznosu od 20 000 KM. Realizacija nabavke udžbenika će se izvršiti u saradnji sa JU Osnovna škola Suljo Čilić Jablanica, u skladu sa Programom subvencioniranja nabavke udžbenika za učenike od I do V razreda osnovne škole. Nakon nabavke udžbenika roditelji će biti obavješteni o distribuciji istih.