PRIJEM ZA DOBITNIKE PRIZNANJA ŠCZ FBIH

U povodu dodjele priznanja Federalnog Štaba CZ za posebne zasluge u oblasti zaštite i spašavanja tokom 2017. godine,  Općinski načelnik Salem Dedić, zajedno sa Sekretarom općinskog organa Dženanom Mulahasanovićem i Pomoćnikom općinskog načelnika Omerom Nezirićem priredio je svečani prijem za dobitnike priznanja sa područja općine Jablanica: Sabahudina Spahovića, Edina Drežnjaka i Jusufa Omerovića lično i u ime PD „Plasa“ Jablanica.

Uz čestitke na ovim visokim priznanjima, Općinski načelnik se posebno zahvalio nagrađenim sa područja općine Jablanica   koji su se istakli prilikom gašenja požara tokom 2017. godine, uručivši im ovom prilikom i  novčane nagrade.

Priznanja Federalnog štaba civilne zaštite (FŠCZ)  koja su uručena jablaničkim pojedincima i kolektivu na svečanoj sjednici FŠCZ, povodom 1. marta – Međunarodnog dana civilne zaštite i Dana civilne zaštite Federacije Bosne i Hercegovine su:  Zlatnu značku civilne zaštite za postignute rezultate u radu, organiziranju, opremanju i jačanju sistema zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća u FBiH dobio je Sabahudin Spahović.  Pohvalu civilne zaštite za uloženi trud, zalaganje i ostvarene rezultate u zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća,nagrađeni su Edin Drežnjak, Jusuf Omerović, a Zahvalnicu civilne zaštite za uspješnu saradnju i doprinos u izgradnji sistema zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara u Federaciji BiH  dobilo je Planinarsko društvo “Plasa” Jablanica.