PREZENTACIJA NACRTA PROSTORNOG PLANA HNK ZA RAZDOBLJE 2012-2022.

U četvrtak 20.04.2017. godine u Općini Jablanica je održana javna rasprava o Nacrtu Prostornog plana HNK za razdoblje 2012-2022.  na kojoj su učestovali predstavnici općina: Jablanica, Prozor,  Konjic i Neum.

Na javnoj raspravi je izvršena sažeta prezentacija prostornog plana, kojoj su prisustvovali Ministar Suad Hasandedić sa saradnicima ispred Ministarstva građenja i prostornog uređenja HNK  i predstavnici Zavoda za planiranje HNK, koji je nosioc izrade Plana.  Općina Jablanica je imala određenih primjedbi na prezentovani Nacrt plana koje će dostaviti pismenim putem Nosiocu pripreme, radi njihovog eventualnog uvrštavanja u Prijedlog Prostornog plana.
Primjedebe se uglavnom odnose na prostorno-planska rješenja saobraćajne infrastrukture, zaštićenog područja i rokova važenja prostornog plana.