Poziv za uključivanje javnosti u izradu Urbanističke osnove RP Privredna zona "Jarišta 2"

Poziv za uključivanje javnosti u izradu Urbanističke osnove RP  Privredna zona “Jarišta 2“

Pozivaju se zaiteresovana pravna i fizička lica, sa posebnim akcentom na stručnu javnosti kao i ostali relevantni i zainteresirani subjekti da se uključe i daju svoj doprinos kroz davanje prijedloga, primjedbi i sugestija prilikom razmatranja polaznog materijala za izradu Urbanističke osnove Regulacionog plana Privredna zona “Jarišta 2“.


Prijedloge primjedbe se mogu dati do zaključno sa 14.09.2018. godine
Polazni materijal dostupan na uvid u Službi za upravu za prostorno uređenje, građenje, zaštitu okoline i stambeno-komunalne poslove  i na web stranici općine Jablanica.

POMOĆNIK OPĆINSKOG NAČELNIKA
Amira Nuhić, dipl.pravnik

Materijale možete preuzeti na ovom linku.