POSTAVLJENI REFLEKTORI NA STADIONU „DEPONIJA“ U OSTROŠCU

Na igralištu za male sportove „Deponija“ u Ostrošcu, realizira se projekat uvođenja reflektora  za večernje i noćno korištenje terena, čime će ovaj objekat dobiti novi kvalitet.

Završne radove montaže i postavljanja stubova i rasvjete izvodilo je preduzeće „Elektrofak“ d.o.o. Jablanica. Ova inicijativa mladih se realizuje u sklopu  projekta „Podrška mladima u lokalnim zajednicama u Bosni i Hercegovini“, koji se odvija u 15 opština/općina širom  BiH, a ima za cilj da pokrene, aktivira i mobilizira mlade koji su neaktivni i do sada nisu imali prilike da se uključe u realizaciju ovakvih i sličnih projekata. Projekat je finansirao IOM (International Organization for Migration), uz podršku Općine Jablanica  koja će  finansirati održavanje i troškove rasvjete. Ukupna vrijednost  projekta iznosi preko 13.000,00 KM. Ovaj projekat u Ostrošcu se realizuje u okviru navedenog IOM projekta koji finansiraju USAID, Vlada Velike Britanije i ambasada Republike Italije u Bosni i Hercegovini.
Članice organizacije  IOM-a su 155 država  i još 11 država sa statusom promatrača i posjeduju urede u više od 100 zemalja. IOM je posvećen promovisanju humanije i regularne migracije za dobrobit svih, pružanjem usluga i savjeta vladama i migrantima. IOM pomaže u osiguranju regularnog i humanijeg upravljanja migracijama, promovisanju međunarodne saradnje na pitanjima migracija, kako bi pomogli u potrazi za praktičnim rješenjima za probleme migracija, te pružanju humanitarne pomoći migrantima kojima je potrebna, uključujući izbjeglice i interno raseljene osobe.