Otvoren Društveni centar u mjesnoj zajednici Jablanica II

Simboličnim presjecanjem vrpce Općinskog načelnika Salema Dedića i Majde Ganibegović, UNDP-ove  voditeljice projekta, u  mjesnoj zajednici Jablanica II otvoren je Društveni centar u prizemlju novoizgrađene zgrade Socijalnog stanovanja na Gornjoj koloniji. Objekat je opremljen neophodnom biro i informatičkom opremom, a za rukovodioca Društvenog centra je imenovan Samir Sarajlić, predsjednik MZ Jablanica II.

Ova aktivnost se realizuje u okviru projekta „Jačanje uloge mjesnih zajednica u BiH“ koji je zajednički projekat Vlade Švicarske i Vlade Švedske u vrijednosti od 14,5 miliona KM. Za njegovu sprovedbu zadužen je Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) u BiH u partnerstvu sa Ministarstvom za ljudska prava i izbjeglice BiH, Ministarstvom uprave i lokalne samouprave Republike Srpske, Ministarstvom pravde Federacije BiH, Vladom Brčko Distrikta i oba entitetska saveza opština/općina i gradova.
U povodu  otvaranja  Centra  Majda Ganibegović je izjavila:„U našem projektu se pridaje izuzetna pažnja aktivizmu građana, za koji smatramo da predstavlja važan dio procesa revitalizacije mjesnih zajednica u BiH. U tom smislu su, kao projektna inicijativa, u saradnji sa partnerskim jedinicama lokalne samouprave, formirani Društveni centri, koji svojim modernim sadržajima omogućuju mnoge aktivnosti koje treba da potaknu građane na veće učešće u razvojnim inicijativama u svojim sredinama. Naš projekat će promovisati Društveni centar u Jablanici i putem svojih mnogobrojnih obuka koje organizujemo za građane mjesnih zajednica sa područja općine Jablanica ali i svih Mjesnih zajednica uključenih u ovaj projekat, kazala je Majda Ganibegović, UNDP voditeljica projekta.
Općinski načelnik Salem Dedić je u povodu realizacije ovog lijepog projekta istakao: „Izražavam svoje veliko zadovoljstvo  što smo  kroz projekat „Jačanje uloge mjesnih zajednica u Bosni i Hercegovini“ zajedno sa partnerima u projektu, prije svega UNDP BiH, kroz obezbjeđenje materijalnih sredstava,  neophodne  opreme i obuke rukovodstava MZ,  uspjeli da stvorimo optimalne uslove za rad u šest uključenih Mjesnih zajednica sa područja općine Jablanica. Otvaranje Društvenog centra u Mjesnoj zajednici Jablanica II na Gornjoj koloniji  će, uvjeren sam,  dodatno podstaći stanovnike ovog djela grada da se  još angažovanije uključe  u društveni život u svojoj Mjesnoj zajednici ali i biti pokretač mnogih razvojnih i  društvenih  inicijativa i projekata.  Očekujemo da će ovaj pozitivan primjer na Gornjoj koloniji biti putokaz i ostalim Mjesnim zajednicama da zajedničkim angažmanom i idejama podižemo sveukupni kvalitet života u našoj općini, ali i ostalim općinama iz BiH koje su uključene u projekat“, izjavio je Načelnik Dedić