OPĆINSKI NAČELNIK URUČIO LAPTOPE VIJEĆNICIMA OPĆINSKOG VIJEĆA JABLANICA

U skladu sa strateškim komunikkacijskim dokumentima i  višegodišnjim nastojanjima da se rad Općinskog vijeća  Jablanica učini efikasnijim i funkcionalnijim, u četvrtak 16.6.2022. godine Općinski načelnik Damir Šabanović  uručio je  prenosne računare-laptope predsjedavajućem Općinskog vijeća Emiru Muratoviću za potrebe rada  i korištenja svih vijećnica i vijećnika u Općinskom vijeću Jablanica.

Laptopi su nabavljeni u skladu sa predviđenim procedurama javnih nabavki i planiranih budžetski sredstva za 2022. godinu, a dosadašnji način kopiranja i dostavljanje „pisanih“ materijala za sjednice koristiće se još zamo za junsku sjednicu Općinskog vijeća. Ovo je snažan iskorak ka informatizaciji i optimizaciji rada  izabranih predstavnika građana i  digitalizaciji organa uprave.