Održana Centralna javna rasprava o Nacrtu budžeta općine Jablanica za 2022. godinu, o Nacrtu odluke o izvršenju budžeta općine Jablanica za 2022. godinu i Nacrtu operativnog plana implementacije strategije razvoja općine Jablanica za 2022. godinu...

Održana Centralna javna rasprava o Nacrtu budžeta općine Jablanica za 2022. godinu, o Nacrtu odluke o izvršenju budžeta općine Jablanica za 2022. godinu i Nacrtu operativnog plana implementacije strategije razvoja općine Jablanica za 2022. godine sa planom realizacije kapitalnih investicija

U četvrtak 16.12.2021. godine, u Kino Sali Omladinskog kluba „Pod istim suncem“ održana je Centralna javna rasprava o Nacrtu budžeta općine Jablanica za 2022. godinu, Nacrtu odluke o izvršenju budžeta općine Jablanica za 2022. godinu i Nacrtu operativnog plana implementacije strategije razvoja općine Jablanica za 2022. godine sa planom realizacije kapitalnih investicija. Predhodno su od 9.12. do 15.12.2021. godine održani zborovi građana u svim Mjesnim zajednicama i podružnici Sovići na kojima su vođene  javne rasprave  o nacrtima ovih dokumenata.
Prijedloge, primjedbe i sugestije, građani i sva druga fizička i pravna lica mogli su u pismenoj formi, putem Šalter sale općine Jablanica, dostaviti, zaljučno sa 17.12.2021. godine.