ODRŽANA SVEČANA CEREMONIJA OBILJEŽAVANJA 50 GODINA SAVEZA OPĆINA I GRADOVA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

U srijedu 15. 6. 2022. godine u Neumu  je održana svečana ceremonija obilježavanja 50 godina postojanja Saveza općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine kojoj je  prisustvovalo oko 80 učesnika, gradonačelnika i načelnika, predstavnika lokalnih vlasti, državnih i entitetskih vlasti, međunarodnih i domaćih organizacija i ambasada. Svečanostima u Neumu  prisustvovao je i Općinski načelnik Damir Šabanović.

Svečana ceremonija je uveličana i dodjelom plakete istaknutim pojedincima i organizacijama koji su dali doprinos u razvoju i unapređenju lokalne samouprave u Bosni i Hercegovini i doprinos u razvoju Saveza općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine.
Na kraju svečane ceremonije upriličeno je potpisivanje Sporazuma Saveza sa Federalnim ministarstvom finansija/financija i Razvojnom bankom Federacije o osnivanju finansijskog mehanizma za podršku jedinicama lokalne samouprave pri apliciranju na EU i ostale fondove.