Održana Centralna javna rasprava

Dana 19.12.2017. godine sa početkom u 14,00 sati u Sali za sjednice Općinskog vijeća Jablanica održana je Centralna javna rasprava o:

•    NACRTU BUDŽETA - PRORAČUNA OPĆINE JABLANICA ZA 2018. GODINU
•    NACRTU ODLUKE O IZVRŠENJU BUDŽETA - PRORAČUNA OPĆINE JABLANICA ZA 2018. GODINU
•    NACRTU OPERATIVNOG PLANA IMPLEMENTACIJE INTEGRALNE STRATEGIJE RAZVOJA OPĆINE JABLANICA ZA 2018. GODINU SA PROGRAMOM REALIZACIJE KAPITALNIH INVESTICIJA – AKCIONI PLAN ZA 2018. GODINU

Na Centralnu javnu raspravu pozvani su građani, predstavnici udruženja građana, mjesnih zajednica, javnih preduzeća i javnih ustanova, pravna i fizička lica, političke organizacije i svi drugi zainteresovani subjekti.
Prijedlozi, primjedbe i sugestije na nacrte mogle su se dostaviti direktno na javnim raspravama, ali i u pismenoj formi Službi za lokalni ekonomski razvoj i investicije, finansije i trezor zaključno sa 20.12.2017. godine.
Javne rasprave održane su i na zborovima građana od 11.12.2017. do 18.12.2017. godine u svim MZ-a na području Općine Jablanica.
Kroz javne rasprave prikupljeni su prijedlozi, primjedbe i sugestije koji će se analizirati za konačan prijedlog Budžeta Općine Jablanica za 2018. godinu.