ODRŽANA CENTRALNA JAVNA RASPRAVA O NACRTU BUDŽETA ZA 2021. GODINU

Nakon što su održane javne rasprave  po mjesnim zajednicama o Nacrtu Budžeta - Proračuna općine Jablanica za 2o21. godinu,  o  Nacrtu Odluke o izvršenjiu budžeta – proračuna  općine Jablanica za 2021. godinu,   Nacrtu Operativnog plana implementacije Integralne strategije razvoja općine Jablanica za 2021. godinu sa programom realizacije kapitalnih investicija,  u petak  12.02.2021. godine u Kino-sali,  održana  je Centralna javna rasprava o nacrtima  spomenutih  akata. U ime predlagača, prisutnima su se obratili i dali pojašnjenja sekretar organa uprave općine Jablanica Dženan Mulahasanović i Općinski načelnik Damir Šabanović. Diskusije i prijedlozi  sa svih javnih rasprava biće  razmotreni prilikom izrade Prijedloga navedenih dokumenata.

 Svoje primjedbe, prijedloge i sugestije  građani, udruženja građana, javna preduzeća i ustanove, pravna i fizička lica, političke organizacije i svi zainteresovani subjekti mogu dostaviti Službi za lokalni ekonomski razvoj i investicije, finansije i trezor općine Jablanica na adresu ul. Pere Bilića br. 15. Jablanica ili putem Šalter sale Općine Jablanica, zaključno sa 15.02.2021. godine do 15,00 sati. Materijali su dostupni u Šalter Sali Općine Jablanica i na web stranici Općine Jablanica www.jablanica.ba.