ODRŽANA 30. SJEDNICA VIJEĆA ZA KONKURENTNOST OPĆINE JABLANICA

Vijeće za konkurentnost općine Jablanica, u četvrtak 11.02.2021. godine, u sali za sjednice Općinskog vijeća Jablanica, održalo je svoju 30. sjednicu na kojoj je razmatran izvod iz zapisnika sa 29. sjednice vijeća, vođena rasprava o  nacrtu Bužeta –Proračuna za 2021. godinu, o Operativnom planu implementacije Integralne strategije razvoja  općine Jablanica za 2021. godinu,  Odluci o donošenju mjera za pomoć pravnim i fizičkim licima koja su za vrijeme trajanja pandemije koronavirusa obavljali djelatnost u otežanim uslovima te razmatrali Informaciju o usvojenim dokumentiima (Plan kapitalnih investicija Općine Jablanica za period 2021-2023. Godine, Odluci o radu i održavanju pijace i Odluci o izmjenama Odluke okomunalnoj naknadi.


Zaključak 30. sjednice Vijeća za konkurentnost: Odlukom Vlade Federacije o raspodjeli sredstava utvrđenim budžetom FBiH za 2020. godinu Federalnom ministarstvu finansija sa pozicije „Tekući transferi drugim nivoima vlasti kantonima i općinama“, broj: 0158/2020 od 29.07.2020. godine, Općini Jablanica su dodjeljena sredstva u iznosu od 125.000,00 KM, a koji dio, u iznosu od 71.989,61 KM, je raspodjeljen Odlukom o donošenju mjera za pomoć pravnim i fizičkim licima zbog proglašenja stanja nesreće uzrokovane pojavom korona virusa (COVID19), a za ublažavanje negativnih ekonomskih posljedica. Preostali dio sredstava u iznosu od 53.000,00 KM, preusmjerit će se u sredstva Budžeta Općine Jablanica za 2021. godinu na stavku- Mjere poticaja za MSP općine Jablanica.

U radu sjednice Vijeća za konkurentnost učestvovali su Općinski načelnik, Predsjedavajući Općinskog vijeća,  sekretar općinskog organa uprave općine Jablanica, predstavnici privatnog sektora-Udruženja privrednika Jablanica, predstavnici javnog sektora,  predstavnici poljoprivrede-Savez poljoprivrednih udruženja, predstavnik Službe za lokalni ekonomski razvoj i investicije, finansije i trezor, predstavnik JP EP BiH  i biroa rada Jablanica.