ODRŽANA SJEDNICA KOMISIJE ZA NADZOR REALIZACIJE STRATEŠKOG PLANA RAZVOJA OPĆINE JABLANICA

Dana 27.12.2017. godine sa početkom u 09,00 sati u Sali za sjednice Općinskog vijeća Jablanica održana je III sjednica Komisije za nadzor realizacije Strateškog plana razvoja općine Jablanica.

Na dnevnom redu  bila je rasprava o prijedlogu Plana implementacije i indikativni finansijski okvir za 2018.-2020. godinu, rasprava o prijedlogu Operativnog plana implementacije Integralne strategije razvoja općine Jablanica za 2018. godinu sa programom realizacije kapitalnih investicija i Budžetu Općine Jablanica za 2018. godinu.
Komisija je dala saglasnost prijedloge dokumenata – Plan implementacije i indikativni finansijski okvir za 2018.-2020. godinu i na  Operativni plan implementacije Integralne strategije razvoja općine Jablanica za 2018. godinu sa programom realizacije kapitalnih investicija i uz određene zaključke za dopunu Operativnog plana.