ODRŽANA CENTRALNA JAVNA RASPRAVA O NACRTU ODLUKE O JAVNIM PARKIRALIŠTIMA

U skladu sa  Zaključkom Općinskog vijeća Općine Jablanica, u Sali za sjednice Općinskog vijeća Jablanica, u utorak 18.12.2018. godine,  u organizaciji Službe za upravu za prostorno uređenje, građenje, zaštitu okoline  i stambeno-komunalne poslove, kao nosioca izrade nacrta dokumenta, održana je Centralna javna rasprava o Nacrtu Odluke o javnim parkiralištima. 

Zainteresirani građani, predstavnici podružnica i  mjesnih zajednica,  udruženja građana, javnih preduzeća, predstavnici pravnih i fizičkih lica, političkih organizacija, Općinskih vijećnika, Pomoćnika  Općinskog načelnika  i šefova općinskih službi i zaposlenika općinskog organa uprave i ostalih  zainteresovani subjekti na Centralnoj  javnoj raspravi, raspravljali su  o nacrtu  dokumenata, a  sve primjedbe, prijedlozi  i sugestije su evidentirani  i  sa prijedlozima koji budu  dostavljeni u pisanoj formi , poslužit će kao osnova za izradu prijedloga Odluke o javnim parkiralištima na području općine Jablanica.