ODRŽANA 27. SJEDNICA VIJEĆA ZA KONKURENTNOST OPĆINE JABLANICA

Vijeće za konkurentnost općine Jablanica, u ponedjeljak 04.11.2019. godine, u sali za sjednice Općinskog vijeća Jablanica, održalo je svoju 27. sjednicu na kojoj je razmatran izvod iz zapisnika sa 26. sjednice vijeća, vođena rasprava o  nacrtu Odluke o komunalnoj naknadi, o nacrtu Programa subvencioniranaj privrednih subjekata na području općine Jablanica,  razmatrana  Analiza stanja i potreba privrede u općini Jablanica- diskusija o rezultatima ankete te  tačka Razno.

Dogovoreno je po pitanju nacrta dokumenata da privredni subjekti, odnosno njihovi predstavnici dostave svoje primjedbe i sugestije bilo pismeno, bilo učešćem u javnim raspravama koje će biti otvorene u novembru mjesecu, te da se Općnskom vijeću Jablanica ponudi usaglašeni dokument. Zaključak 27. sjednice Vijeća za konkurentnost  je da se hitno povedu  aktivnosti predstavnika Općine Jablanica, Vijeća za konkurentnost, Udruženja privrednika- klaster kamen, u sagledavanju pristupa kod nadležnih kantonalnih i federalnih Ministarstava po pitanju problema eksploatacije prirodnog  bogatstva-kamena Gabra i  pitanja dodjele koncesije.
U radu sjednice Vijeća za konkurentnost učestvovali su Općinski načelnik, sekretar općinskog organa uprave općine Jablanica, predstavnici privatnog sektora-Udruženja privrednika Jablanica, predstavnici javnog sektora,  predstavnici poljoprivrede-Savez poljoprivrednih udruženja, predstavnik Službe za lokalni ekonomski razvoj i investicije, finansije i trezor, predstavnik JP EP BiH  i biroa rada Jablanica.