ODRŽAN 77. I 78. SASTANAK IZVJEŠTAVANJA PO SISTEMU 48

U petak 17.01.2020. godine održani su 77. i 78. redovni  sastanci  izvještavanja po sistemu 48, kojem su prisustvovali Općinski načelnik, pomoćnici općinskog načelnika, službenici na sistemu 48, predstavnik JKP „Jablanica“ dd u stečaju, direktori JU i JP, a razmatrani su izvještaji i analiza zaključka sa predhodnog izvještavanja, te izvještaji i analiza o odgovorima na  pitanja zaprimljenih u Call centru za općinske službe, komunalnu inspekciju Općine Jablanica, JKP „Jablanica“ dd u stečaju za period od 17.12.2019.do 16.01.2020. godine, izvještaji općinskih službi za  decembar mjesec 2019. te izvještaji  JU i JP za decembar  mjesec 2019. godine.

U  izvještajnom periodu od 17.12.2019. do 16.01.2020. godine Call centar je evidentirao 19 pitanja (Općina Jablanica-ostalo 16 pitanja, Građevinska/komunalna inspekcija 1 pitanje,  JKP 2 pitanja). Na 77. i 78. sastanku izvještavanja sistema 48, donešeni su zaključci za naredne sastanke izvještavanja po sistemu 48.