ODGOVOR OPĆINSKOG NAČELNIKA NA SAOPŠTENJE OO SDP BIH JABLANICA

Želim da kao Općinski načelnik u vezi saopštenja OO SDP BiH Jablanica na RTV Jablanica u petak 2.10.2020. godine, dam svoj osvrt i demantujem sve navode i konstatacije koje su  navedene u ovom saopštenju.

Odbacujem, i svih ovih 16 godina rada sam odbacivao, one uopćene fraze koje su koristili vijećnici ili drugi iz te političke partije, da je ovaj predhodni period obilježen neradom, intrigama,  i brojnim potezima koji su imali za cilj obmanjivanje javnosti. Reći ću, da sam za ovih 16 godina i kroz moje četiri kandidature imao  podršku građana općine Jablanica  i da sam biran direktno i  da sam samim tim dokazuje da sam ja  kao Općinski načelnik u ovom periodu bio osoba koga su građani općine Jablanica želili da  imaju kao Općinskog načelnika.  Naravno oni koji nisu uspjevali da se izbore za tu  poziciju, stalno minimiziraju to i ja to neprihvatam, odbacujem,  i ponoviću ono što je za mene vrlo bitno.  Svi moji izvještaji kao općinskog načelnika, nakon njihove konstatacije  da sam bio nesposoban u svom radu, za četiri moja mandata,  za 16 godina, sve moje izvještaje i Službi  su usvojili, a da ni za jedan budžet, Općinskog vijeća kada sam ga predlagao  ljudi iz SDP-a i ljudi iz Općinskog vijeća  iz ove političke partije nisu dali svoju podršku i mislim da nisu imali razloga za ono što su u tom budžetu bili kapitalni projekti i u tom pravcu ja to ponavljam i uvijek kažem, da je to jedan veliki minus onima koji kažu  za sve što je pozitivno  mi ćemo podržavati, a ono je kroz budžete bilo velikih projekata koji su bili pozitivni ali nažalost od te političke partije nisu podržavani. Ono što u ovom momentu pred izbore žele kroz saopštenja za javnost  ili stalnim radom kroz vijećnička pitanja da se njihov glas čuje,  na način da je to njihov rad, ja ih pozivnam da kažu šta su za ovih 16 godina  kroz Općinsko vijeće uradili? Da li se oni kao opoziciona partija ili kad su imali većinu u vijeću,  čime  mogu  pohvaliti. Ja ih pozivam da to objave građanima općine Jablanica. Ja ću im biti zahvalan. Priča o popunjavanju upražnjenih radnih mjesta nije priča nikakvih politika, nikakvih stranačkih ili predizbornih trikova, nego je priča dokumenta  koga vam pokazujem,  i koga dajem na uvid,  kad god hoće. Meni je Upravna inspekcija Ministarstva pravosuđa, uprave i lokalne samouprave HNK naložila da se u općinskom organu uprave prime turističko-ugostiteljski inspektor, sanitarni inspektor i urbanistički inspektor u roku od  30 dana. Ja sam taj rok prekoračio zbog postupka koji traje pred Agencijom za državnu službu i naravno i ovo vam pokzujem i to je osnov a ne moja lična, stranačka opredjeljenja nego preporuke koje su nam kontrolom prestižnog  BFC certifikata,  gdje nam je rečeno da se od Općinskog načelnika traži  da donese odluku o popunjavanju svih  pozicija u Službi lokalnog ekonomskog razvoja, kao jednoj od najbitnijih službi za općinu Jablanica u kojoj je od 12 predviđenih, zaposleno  osam zaposlenika. Prema tome, što smo sad radili u ovoj službi i za osobu koja je 2017. godine napustila službu u urbanizmu, od mene je traženo jer ta služba nije mogla normalno funkcionisati. Ponavljam, za ovih 10 godina, za koje kažu zašto ja kao općinski načelnik nisam popunjavao, to su radile druge osobe, uz minimalni dodatak,  ili nikakav i ponavljam, za sve ove ljude koje je trebalo primiti, ušteđeno je u budžetu općine Jablanica oko milion ipo KM. Primjera radi, jedan državni službenik po bužetu ima oko 30 hiljada KM, za pet državnih službenika  oko 150 hiljada KM, i pomnožimo to za 10 godina, to je milion ipo KM. Dakle milon i 500 hiljada  KM je manje na budžetu općine Jablanica išlo na javnu administraciju, na javnu potrošnju. Prema tome, ja  odbacujem sve te  njihove insinuacije u smislu toga šta sam ja to  prije radio, a rekao sam iz kog razloga sam to radio. Odbacujem  naravno i ove navode da radimo neka stranačka zapošljavanja, znači ja ih pozivam da provjere sve u Agenciji za državnu službu. Na osnovu moga prijedloga u Agenciji za državnu službu  se rješavaju sva ova pitanja i ono što dobijem od Agencije za državnu službu i oni koji budu najbolje ocjenjeni, od strane Općinskog načelnika su uvijek bili prihvatani kao neko ko treba dobiti radno mjesto, a ne oni koji su na trećoj ili petoj poziciji. Iz tog razloga ja želim da odbacim te navode, o mojoj želji da ja kao Općinski načelnik vodim stranačku politiku, jer kažem, to radi Agencija za državnu službu, a Općinski načelnik i komisije i predstavnici agencije  i predstavnici općine  odlučuju u tom dijelu. Raditi ovo u vrijeme pandemije, ne znam šta bi kazao, nego da bi trebao život stati po ovoj priči,  a mi smo građanima općine Jablanica kazali šta smo sve radili  za vrijeme pandemije i šta danas činimo, tako da mislim da su ti navodi  bespredmetni. Konstacija da je sve ovo zahvaljujući nesosobnosti mene kao Općinskog načelnika, ja ponavljam, neka je dokazuju argumentima, a ja im to želim ponoviti: Ja sam četiri puta  dobio podršku građana općine Jablanica,. Zahvalan sam građanima općine Jablanica za svu podršku koju su mi davali, zahvalan sam mojim saradnicima koji su sa mnom radili, i ovaj grad i građani znaju, šta smo za 16 godina uradili, a šta nismo. Prema tome, moju nesposobnost, na način da to kažu jednom riječju a ne argumentuju, ja to odbacujem i  neprihvatam. Na kraju želim da se posebno osvrnem na  optužbe da sam ja kao Općinski načelnik prezadužio budžet općine Jablanica i da je općina Jablanica prezadužena i kroz to iskazuju moju nesposobnost  ponavljam, a dokazaće to izvodi iz zapisnika sa sjednica Općinskog vijeća.  Kad je u pitanju kreditno zaduženje  za kupovinu  nekretnina preduzeća Granit na sudu, glasali su i vijećnici SDP-a. Prema tome , što sam tad smatrao, a i danas, da bi se omogućio  postupak usvajanja stečajnog plana prvi i glavni razlog je bio eleminisati ljude koji su blokirali usvajanje stečajnog plana, a eleminisani su onog dana  kada smo na sudu u Konjicu kazali da će se kupiti nekretnine za 5.625.000,00 KM. Da nije bilo tog  kreditnog zaduženja kod Razvojne banke, kad smo ga  za 30 dana uspjeli  obezbjediti, stečajni plan se ne bi usvojio za još 10 godina. Znači preduslov za ono što se usvojio stečajni plan 1.10. i što su dali podršku oni  koji su trebali je bila kupovina Granita. Prema tome, kazati da smo  prezadužili  budžet i konstatovati  za ono, za što su glasali, je  stvarno farsa koju ne mogu  prihvatiti i odbijam to u potpunosti. Pričati o kreditnom zaduženju  za izgradnju dvije hale  u industrijskoj zoni Unis, za koga su takođe glasali, na kome se svaki dan čeka da se pokrene proizvodnja onih kojima smo dali, izgraditi pomoćno igralište, i izgraditi igralište malih sportova „Zlatan Alikadić-Tazlo“ sa tartan podlogom je nešto za što su i oni dali podršku. I to su ta zaduženja. Ja se nadam da će to građani kroz ovaj moj demanti prihvatiti  i kazati  da ne pišu saopštenja  jednostrano nego da čuju i drugu stranu  i da čuju da su i vijećnici SDP-a glasali za ta zaduženja. Mislim da su ona najbolja zaduženja  koja je mogla imati općina Jablanica,  kako bi se razvijala privreda, kako Granit, tako  i privredna zona Unis. Na kraju da kažem da nemam namjeru  u narednom periodu  pisati saopštenja, odgovarati na  svakojaka saopštenja. Ja pozivam predstavnike SDP-a koji god to bili,  kad god to žele da javno, transparentno licem u lice imamo raspravu gdje god to  oni žele. Prilika im je na Općinskom vijeću,  na RTV Jablanica,  i u tom pravcu odbacujem sve ove njihove navode,  koji su usmjereni u pravcu diskreditacije mene kao Općinskog načelnika, moje političke stranke,  i svega što sam radio za narod općine Jablanica 16 godina. Građani općine Jablanica će prepoznati u narednom periodu  šta  se radilo i ko je radio i mislim da će imati uslova da odluče o onima koji će ih voditi u narednom periodu.