OBUKA ZA OPĆINSKE VIJEĆNIKE U ORGANIZACIJI SOGFBIH

U okviru Regionalnog programa lokalne demokratija na Zapadnom Balkanu – ReLOaD,   Savez općina i gradova Federacije BiH (SOGFBIH) je 21.06.2018. godine u sali za sjednice Općinskog vijeća Jablanica održao obuku za vijećnike  Općinskog vijeća Jablanica na temu: „Uključenje građana u procesu donošenja odluka“.  Pored  obuke u Jablanici , obuke  se održavaju u  još 10 partnerskih jedinica lokalne samouprave u projektu ReLOaD u  Federaciji Bosne i Hercegovine, i to: Vitezu, Vogošći,  Tuzli, Travniku, Kaknju, Stari Grad Sarajevo, Tešnju, Maglaju, Gradačcu i Centar Sarajevo. Predavač na obuci je dr.sc. Drago Martinović, konsultant Saveza  općina i gradova Federacije BiH.

Predhodno, Savez općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine u okviru projekta „Podrška razvoju uslužno orijentisane lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine", u aprilu mjesecu,  u općini Jablanica  je realizirao obuku na temu: "Transparentnost finansiranja organizacija civilnog društva iz budžeta jedinica lokalne samouprave" zašto su svi polaznici dobili odgovarajući certifikat.

Inače, Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu (ReLOaD) predstavlja inicijativu Evropske unije (EU) koju implementira Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) sa ciljem  jačanja partnerstva između lokalnih vlasti i civilnog društva širenjem uspješnog modela za finansiranje projekata civilnog društva iz budžeta jedinica lokalne samouprave, a u skladu sa lokalnim potrebama. Sve ovo je usmjereno ka većem građanskom učešću u procesima donošenja odluka i unapređenju pružanja usluga u lokalnim zajednicama.