OBJAVLJENA LISTA ZA DODJELU VISOKO STEONIH JUNICA ZA OPĆINU JABLANICA

Općina Jablanica  je u saradnji sa Humanitarnom organizacijom Muslim Aid provela Javni poziv za dodjelu visokosteonih junica (Pasmine Simental).

                                                  
Projekat  sufinansiraju Općina Jablanica 40%, Humanitarna organizacija Muslim Aid Sarajevo 40% i krajnji korisnik sa 20% . Kroz ovaj projekat bit će podržano 12 korisnika.
Pravo na učešće u Projektu imale su socijalno i materijalno ugrožene osobe, nezaposlene osobe i mlade osobe sa područja općine Jablanica.
Javni poziv je bio je otvoren 30 dana i pristiglo je 14 prijava. Nakon obrade svih zahtjeva komisija je imala zadatak da pregleda prispjele prijave, evidentira kandidate koji ispunjavaju uslove iz Javnog poziva, obavi uviđaj na licu mjesta, te sačini rang listu krajnjih korisnika na osnovu utvrđenih kriterija za bodovanje.

Rang listu možete pogledati/preuzeti na ovom linku.