OBAVJEŠTENJE O PRIJEMU VOLONTERA NA RAD U OPĆINSKOM ORGANU UPRAVE

Arhivska fotografija Arhivska fotografija

Obavještavaju se lica koja su aplicirala po Javnom pozivu, da je Općinski načelnik, općine Jablanica,  u skladu sa Programom prijema lica sa VSS (VII stepen stručne spreme) bez radnog iskustva na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa (volonterski rad) u organu uprave općine Jablanica, a  na prijedlog  Komisije za odabir kandidata  i Rang liste po Javnom oglasu, donio Odluku o broju i prijemu volontera.

U općinske organe uprave primaju se u svojstvu volontera: bachelor poslovne ekonomije – menadžment, bachelor građevinarstva - konstruktivno izvođački odsjek, bachelor prava i bachelor inžinjer arhitekture.Odabrani kandidati sa radom počinju 15.01.2019. godine.

Kompletnu Odluku, možete pogledati na web stranici Općine Jablanica, www.jablanica.ba i oglasnoj ploči Općine Jablanica.


Ured općinskog načelnika