OBAVJEŠTENJE O POTPISIVANJU UGOVORA ZA STIPENDIJE ZA ŠKOL./AKAD. 2018/2019. GODINU - KONAČNA RANG LISTA

Obavještavaju se učesnici konkursa za stipendiju da je donešena i objavljena Odluka o dodjeli stipendija za školsku/akademsku 2018/2019 godinu (Konačna rang-lista).

Kategorija

Naziv kategorije

Broj stipendija

Kategorija 1:

Studenti

162

Kategorija 2:

Učenici srednjih škola 

23

Kategorija 3:

Učenici srednjih škola aktivni i zaslužni članovi sportskih organizacija

13

Kategorija 4:

Učenici srednjih škola iz porodica korisnika boračke zaštite

15

Kategorija 5:

Učenici iz reda romske nacionalne manjine

7

Kategorija 6:

Učenici koji su osnovnu školu završili odličnim uspjehom i upisali su prvi razred JU “Srednja škola Jablanica” kao i ostali učenici upisani u JU “Srednja škola Jablanica” koji su prethodni razred završili odličnim uspjehom

74

Kategorija 7:

a) Učenici upisani u  JU “Srednja škola Jablanica” čiji su roditelji bez ikakvih novčanih primanja,

b) Učenici upisani u neku drugu srednju školu,  čiji su roditelji bez ikakvih novčanih primanja, a imaju prebivalište na području Općine Jablanica. 

54

Odluka o dodjeli stipendija objavit će se na oglasnoj tabli Općine Jablanica i internet stranici: www.jablanica.ba
Sa svakim kandidatom – korisnikom stipendije Općinski načelnik zaključit će  pojedinačni ugovor o stipendiji Općine Jablanica.

Potpisivanje ugovora obavit će se u holu Sportske dvorane u Jablanici dana 09.02.2019. godine (subota) u 09:00 sati.

Svi učenici i studenti koji nemaju otvoren račun u nekoj od poslovnih banaka dužni su ga otvoriti i kopiju kartice ili potvrdu o otvorenom računu dostaviti finansijskoj službi Općine (Šalter sala - Šalter za informacije).
Potpisivanje ugovora će se obaviti uz pokazanu ličnu kartu.

Za maloljetne stipendiste ugovor će potpisati zakonski zastupnik - roditelj.
Za stipendiste koji iz objektivnih razloga ne mogu prisustvovati potpisivanju u zakazano vrijeme, moći će ugovor potpisati narednih dana u Šalter sali Općine.

OPĆINSKI NAČELNIK
Salem Dedić, dipl.ecc.s.r.

Konačnu rang listu možete preuzeti ovde.