OBAVJEŠTENJE O UPLATI TROŠKOVA PREVOZA UČENIKA ZA APRIL 2019. GODINE

Općina Jablanica obavještava roditelje i učenike  JU Osnovna  škola „Suljo Čilić“ Jablanica da će  na osnovu obračuna i prijedloga nadležne Službe, u petak 19.04.2019. godine otpočeti sa isplatom akontacije na ime troškova prevoza učenika za mjesec april 2019. godine (21  radni dan). 

Koristimo priliku da obavijestimo roditelje i učenike  JU Osnovna škola „Suljo Čilić“ Jablanica da je nakon donošenja Rješenja Ureda za razmatranje žalbi BiH nastavljen Otvoreni postupak javne nabavke – Usluge prevoza đaka. 
Nakon odabira najpovoljnijeg ponuđača i zaključivanja ugovora sa istim, Općina Jablanica će vršiti uplatu prevozniku, a do tada molimo roditelje i učenike da imaju razumjevanje za ovu situaciju.

Služba za opću upravu, društvene djelatnosti, 
boračko-invalidsku zaštitu, socijalna pitanja i zajedničke poslove