Obavještenje o početku rada Matičnog ureda Ostrožac

Obavještavaju se građani općine Jablanica da je od  14. 09.2020. godine otpočeo sa radom Matični ured  Ostrožac u kome građani mogu vršiti sve potrebne usluge. Kontakt osoba je matičar Seid Memić , a može se kontaktirati na telefon Matičnog ureda broj 036 755 003.

 Služba za opću upravu,društvene djelatnosti, boračko-
invalidsku zaštitu, socijalna pitanja i zajedničke poslove