Obavještenje za NVO sa područja općine Jablanica

Poštovani,

Obavještavaju se sve Nevladine organizacije sa područja općine Jablanica, a koje apliciraju na projekte po LOD metodologiji da će se radni sastanak na kojem će se imenovati član komisije i njegov zamjenik iz reda organizacija civilnog društva održati 11.03.2019. godine (ponedjeljak) u  Sali  Općinskog vijeća sa početkom u 09:00 h.

 

Služba za opću upravu,društvene djelatnosti, boračko-invalidsku zaštitu, 

      socijalna pitanja i zajedničke poslove