OBAVJEŠTENJE O UPLATI TROŠKOVA PREVOZA UČENIKA

Općina Jablanica obavještava roditelje i učenike Osnovne škole „Suljo čilić“ Jablanica da su nadležne službe Općine Jablanica u saradnji sa JU Osnovna škola  „Suljo Čilić“ izvršile obračun i uplatu na ime troškova prevoza učenika, a za koje imaju zakonsku obavezu troškova prevoza učenika u visini mjesečne karte od mjesta stanovanja do mjesta osnovne škole gdje učenik pohađa osnovnu školu.

Uplate su izvršene na račun u poslovnoj banci, broj partije računa jednog od roditelja i to dana 5.12.2018. godine za jedan dio korisnika prema utvrđenom spisku, a za preostali dio obaveza za troškove prevoza  učenika uplate će biti izvršene sutra 6.12.2018. godine u visini mjesečne karte.
Nadležna služba moli roditelje i učenike da na  osnovu uplata koje će se izvršiti na račun jednog od roditelja, obzirom da je ista izvršena na bazi 21 radnog dana za mjesec decembar 2018., da prema   pružaocu usluga izvrše obavezu plaćanja mjesečne karte za svako od djece za koje je isplaćen iznos mjesečne karte na račun roditelja.
Molimo roditelje i učenike da imaju razumjevanje za ovu situaciju, a uplate  za svaki naredni mjesec će se vršiti na ovaj način do okončanja  otvorenog postupka javne nabavke-usluge prevoza đaka i odabira prevoznika.
Nadamo se vašem razumjevanju te se zahvaljujemo.

Jablanica 5.12.2018.

Služba za opću upravu,društvene djelatnosti,
boračko-invalidsku zaštitu, socijalna pitanja i zajedničke poslove